บริการ
TH
EN
TH
CN

เปิดศูนย์ สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย (Smart City Thailand Office) ลาดพร้าวฮิลล์ และกิจกรรมเดินสายจัดโรดโชว์พบผู้นำเมืองทั่วประเทศ เร่งผลักดันเมืองอัจฉริยะ

เปิดศูนย์ สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย (Smart City Thailand Office) ลาดพร้าวฮิลล์ และกิจกรรมเดินสายจัดโรดโชว์พบผู้นำเมืองทั่วประเทศ เร่งผลักดันเมืองอัจฉริยะ

ประเทศไทยมีการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ Smart City ทั้ง 7 ด้าน และกำลังเปิดรับสมัครเมืองอัจฉริยะทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) หนึ่งในหน่วยงานหลักที่รับหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลความรู้ ในการเปิดรับสมัคร เพื่อให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั้งประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการจัดกิจกรรม “สมาร์ทซิตี้ไทยแลนด์โรดโชว์” (Smart City Thailand Road Show) พบผู้นำเมืองทั่วประเทศ 6 จังหวัด คือ ขอนแก่น ยะลา พิษณุโลก กระบี่ ชลบุรี กรุงเทพฯ และมีการเปิดศูนย์สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย (Smart City Thailand Office) ณ ลาดพร้าวฮิลล์