บริการ
TH
EN
TH
CN

รางวัลชมเชย (merit) หมวด Junior Students Project ด้วยผลงาน PRC E-Classroom จากงานประกวดซอฟต์แวร์ระดับเอเชียแปซิฟิค APICTA 2018

รางวัลชมเชย (merit) หมวด Junior Students Project ด้วยผลงาน PRC E-Classroom จากงานประกวดซอฟต์แวร์ระดับเอเชียแปซิฟิค APICTA 2018

มาคุยกับน้อง ๆ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ที่บินไกลจากเชียงใหม่ไปคว้ารางวัลชมเชย (merit) หมวด Junior Students Project ด้วยผลงาน PRC E-Classroom จากงานประกวดซอฟต์แวร์ระดับเอเชียแปซิฟิค APICTA 2018 จากเมืองกวางโจว ประเทศจีน

depa ในฐานะผู้สนับสนุนการเข้าร่วมประกวดขอชื่นชมและแสดงความยินดีที่น้อง ๆ ได้แสดงฝีมือการพัฒนาซอฟต์แวร์ ไปไกลถึงระดับนานาชาติ ขอให้พัฒนาฝีมือต่อไป เพื่อเป็นผู้ชนะในปีหน้า