บริการ
TH
EN
TH
CN

BTimes depa หนุนไทย ก้าวไกลสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

BTimes depa หนุนไทย ก้าวไกลสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

พบกับมาตรการสนับสนุนของสำนักงานฯ พันธกิจที่ได้รับมอบหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลเต็มรูปแบบ ในบทสัมภาษณ์ของ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ผ่านรายการโทรทัศน์ B-Time ชมเลย!!