บริการ
TH
EN
TH
CN

Digital CEO # 1 : 2022 Vision for Thailand Digital Economy & Society

Digital CEO # 1 : 2022 Vision for Thailand Digital Economy & Society

ดีป้า เปิดเวทีให้ซีอีโอแถวหน้า ประกาศวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมดิจิทัลไทย  ในงานนำเสนอผลงานเชิงวิชาการโดยผู้อบรม “หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล”  (Digital CEO) รุ่นที่ 1
ภายใต้แนวคิด “2022 Vision for Thailand Digital Economy & Society”
ซึ่ง หลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ 1 ที่ดีป้าจัดขึ้นนี้ ได้รับความสนใจและมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม 64 ท่าน มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเพื่อส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในทุกมิติ ตลอดจนสามารถนำไปปรับใช้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมีประสิทธิผล และเกิดการบูรณาการความร่วมมือของผู้นำองค์กรแนวหน้า ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศชาติ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติ

Screen Shot 2561-08-31 at 15.52.41.png