บริการ
TH
EN
TH
CN

depa Event ประจำสัปดาห์ 22 - 29 เมษายน 2566

depa Event ประจำสัปดาห์ 22 - 29 เมษายน 2566

วันอังคารที่ 25 เมษายน: ดีป้า จัดประชุมเครือข่ายอุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อสำรวจข้อมูลมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัล ที่ชั้น 7 อาคารดีป้า ลาดพร้าว เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 26 เมษายน: ดีป้า ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ PMUC Research for Thailand’s Competitiveness 2023 ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 10.00 น.

ดีป้า x AIS The Startup จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจสำหรับ Digital Startup ผ่านรูปแบบออนไลน์โปรแกรม MS Teams เวลา 09.00 น.

ดีป้า เป็นวิทยากรในงานเปิดตัว Money 20/20 Asia (Bangkok World Tour) ที่ โรงแรม The Standard เวลา 18.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน: ดีป้า จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะให้ผู้ประกอบการ ในหัวข้อ ติดปีก SMEs ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยดิจิทัล ที่ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง เวลา 09.00 น.

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน: ดีป้า กิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) ที่ตลาดสินค้าครบวงจร เทศบาลบ้านเพ จังหวัดระยอง เวลา 15.00 น.

ดีป้า เป็นวิทยากรงาน MABE early stage investment ที่ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 13.00 น.

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน: ดีป้า x TGA จัดงาน Game Talent Showcase 2023 และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ ที่ชั้น 7 อาคารดีป้า ลาดพร้าว เวลา 09.00 น.