บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างปรับปรุงระบบบริหารและจัดการงานบัญชีและการเงิน สำหรับแบบฟอร์มการอนุมัติค่าใช้จ่ายของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ราคากลาง : download ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562