บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างออกแบบกลุ่มอาคารสถาบันไอโอทีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต ครั้งที่ 2

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลาง.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 8 พฤศจิกายน 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 7 ธันวาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศผลการคัดเลือก.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: ศุกร์, 9 พฤศจิกายน, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: ศุกร์, 9 พฤศจิกายน, 2561