บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างออกแบบอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน โดยวิธีคัดเลือก

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562