บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างออกแบบกลุ่มอาคารสถาบันเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต โดยวิธีคัดเลือก

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลาง.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 23 สิงหาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 5 พฤศจิกายน 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศยกเลิกการจ้างออกแบบกลุ่มอาคารสถาบันเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต

ปีงบประมาณ: 2561

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: จันทร์, 10 กันยายน, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: จันทร์, 10 กันยายน, 2561