บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนา Applications สำหรับบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐให้มั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ประกาศเลขที่ 010/2560

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: เปรียบเทียบราคา

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: 010-60.price_.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 6 ธันวาคม 2559

ไฟล์ประกาศ: re010-2560.pdf

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 23 ธันวาคม 2559

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: 010-60.23.12.59.pdf

วันที่ประกาศรายชื่อ: 21 ธันวาคม 2559

ไฟล์ประกาศ: รายละเอียด

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 6 ธันวาคม 2559

ปีงบประมาณ: 2560