บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างต้นแบบเทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลแบบกระจายศูนย์ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ประกาศเลขที่ 017/2560

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: เปรียบเทียบราคา

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: 017-2560price.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 16 มกราคม 2560

ไฟล์ประกาศ: ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 6 มีนาคม 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศผลคัดเลือก

วันที่ประกาศรายชื่อ: 3 มีนาคม 2560

ไฟล์ประกาศ: ประกาศเลขที่ 017/2560

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 16 มกราคม 2560

ปีงบประมาณ: 2560

ไฟล์ประกาศเปลี่ยนแปลง: ประกาศเปลี่ยนแปลง

วันที่ประกาศเปลี่ยนแปลง: อังคาร, 21 กุมภาพันธ์, 2560