บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โดยวิธีคัดเลือก

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: price HR.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 11 ธันวาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 11 ธันวาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: HR re.pdf

ปีงบประมาณ: 2562

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: อังคาร, 11 ธันวาคม, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: อังคาร, 11 ธันวาคม, 2561

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562