บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: mid-erp.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 17 มกราคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 17 มกราคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ERP_RE.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

ไฟล์ข้อมูลแสดงสาระสำคัญในสัญญา: จ้างเหมาบริการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก.pdf