บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้บริหารจัดงานสัมมนาส่งเสริมให้ SMEs ประยุกต์ใช้ดิจิทัลในธุรกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: ดำเนินการเสร็จสิ้น

เอกสารราคากลาง: ราคากลาง.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 4 กรกฎาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 18 กรกฎาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศผลผู้ชนะ.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: พฤหัสบดี, 19 กรกฎาคม, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: พฤหัสบดี, 19 กรกฎาคม, 2561