บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) (แอนิเมชั่น, เกม และคาแรคเตอร์) ประจำปี ๒๕๖๐ คาดการณ์ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: p-digital content .pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 26 เมษายน 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 11 พฤษภาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-digital.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561