บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้บริหารจัดงาน Digital Content Expo ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีเปรียบเทียบราคา

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: เปรียบเทียบราคา

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: p026-2560.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 11 กรกฎาคม 2560

ไฟล์ประกาศ: be026-2560.pdf

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 26 กรกฎาคม 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re026-2560.pdf

วันที่ประกาศรายชื่อ: 26 กรกฎาคม 2560

ไฟล์ประกาศ: ประกาศเลขที่ 026/2560

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 11 กรกฎาคม 2560

ปีงบประมาณ: 2560