บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้ดำเนินการโครงการสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (แอนิเมชั่น, เกม และคาแรคเตอร์) ประจำปี 2559

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: พิเศษ

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: price-researchDC.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 29 มีนาคม 2560

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 29 มีนาคม 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: IDC.pdf

ปีงบประมาณ: 2560