บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างผู้ดำเนินการโครงการสำรวจข้อมูล และประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัล คอนเทนต์ ปี ๒๕๖๕ คาดการณ์แนวโน้ม ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 : ดาวน์โหลด

ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ราคากลาง : ดาวน์โหลด

ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566