บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry Sentiment Index) ประจำปี ๒๕๖๗

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2567