บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry Sentiment Index) ประจำปี 2565

การประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry Sentiment Index) ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง :ดาวน์โหลด
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 9-17 พฤศจิกายน 2564 และเสนอราคาผ่านระบบ eGP ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 :ดาวน์โหลด
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564