บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้เชี่ยวชาญการเงินวิเคราะห์โครงการภายใต้การสนับสนุน Digital Infrastructure Funds 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

วันที่ประกาศราคากลาง: 12 ธันวาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 12 ธันวาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-funds3.pdf

ไฟล์ประกาศ: ร่างขอบเขตงาน

วันที่ประกาศร่าง TOR: 11 ธันวาคม 2561

ปีงบประมาณ: 2562

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: พุธ, 12 ธันวาคม, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: พุธ, 12 ธันวาคม, 2561