บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้ดำเนินโครงการศึกษาพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor EEC) โดยวิธีคัดเลือก

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: แบบฟอร์มราคากลาง TOR_EEC.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 22 พฤศจิกายน 2560

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 22 พฤศจิกายน 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-eec.pdf

ปีงบประมาณ: 2561