บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้บริหารงานโครงการสื่อสารเครือข่ายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีคัดเลือก

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลาง PR DE.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 11 กรกฎาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 11 กรกฎาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: DE PR re.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: พุธ, 11 กรกฎาคม, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: พุธ, 11 กรกฎาคม, 2561

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561