บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้บริหารโครงการส่งเสริมการพัฒนาและการประยุกต์แพลตฟอร์ม Digital Skill (Coding Nation ระบบ Digital Skill) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: digital skill price.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 23 สิงหาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 18 กันยายน 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: digital skill re.pdf

ไฟล์ประกาศ: เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 4 ก.ย 61 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 23 สิงหาคม 2561

ปีงบประมาณ: 2561

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: พฤหัสบดี, 23 สิงหาคม, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: พฤหัสบดี, 23 สิงหาคม, 2561