บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้บริหารนิทรรศการ การส่งเสริม Digital SMEs เพื่อพัฒนาธุรกิจ ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในงาน SMART SME EXPO 2018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลาง SMART SME EXPO 2018.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 3 กรกฎาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 3 กรกฎาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: PO065_2561 re.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561