บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างโครงการส่งเสริมศักยภาพและการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมศักยภาพและการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 15 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 : downlond
ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564