บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ครั้งที่ 2

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลาง v1.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 25 ธันวาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 5 กุมภาพันธ์ 2562

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศผลการคัดเลือก.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: พุธ, 26 ธันวาคม, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: พุธ, 26 ธันวาคม, 2561