บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาจ้างดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Digital startup และประชาสัมพันธ์แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: Price Awareness.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 15 มีนาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 10 เมษายน 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re ebid007-2561.pdf

ไฟล์ประกาศ: ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาระหว่างวันที่ 15-26 มี.ค 61 1.2 Mb

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 15 มีนาคม 2561

ปีงบประมาณ: 2561

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561