บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างผู้บริหารโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

การจ้างผู้บริหารโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคากำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 17 – 24 สิงหาคม 2564 : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 นำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564

ประกาศยกเลิก : download

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564