บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างผู้บริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup)ปี2564 โดยวิธีคัดเลือก

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :download

ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564