บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้ดำเนินโครงการศึกษาคาดการณ์อนาคตเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย (Digital Technology Foresight) โดยวิธีคัดเลือก

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: p-future.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 27 กันยายน 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 1 ตุลาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-future-0001.pdf

ไฟล์ประกาศ: tor-future.pdf

ปีงบประมาณ: 2561

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: จันทร์, 1 ตุลาคม, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: จันทร์, 1 ตุลาคม, 2561