บริการ
TH
EN
TH
CN

การเช่าพื้นที่จัดงาน Digital Thailand Big Bang 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: แบบฟอร์มราคากลาง-บก ภก.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 20 มีนาคม 2562

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 20 มีนาคม 2562

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: img-320091636.pdf

ปีงบประมาณ: 2562

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: พุธ, 20 มีนาคม, 2562

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: พุธ, 20 มีนาคม, 2562