บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างผู้ดำเนินการโครงการสำรวจข้อมูล และประเมินสถานภาพอุตสาหกรรม ดิจิทัลคอนเทนต์ ปี ๒๕๖๖ คาดการณ์แนวโน้ม ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 และนำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567