บริการ
TH
EN
TH
CN

การประกวดราคาจ้างโครงการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะด้านโค้ดดิ้ง (Digtal Channel for Coding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลาง downlond ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แต่วันที่ 7 พฤษภาคม - 18 พฤษภาคม 2563 downlond เสนอราคาผ่านระบบ e-gp ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563