บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างเหมาดำเนินงานจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และตระหนักความสำคัญของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Disruptive Technology) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: p-deruptive.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 19 เมษายน 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 19 เมษายน 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-disruptive.pdf

ปีงบประมาณ: 2561