บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563