บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้บริหารจัดกิจกรรม Drone competition ภายในงาน Digital Thailand Big Bang

ประกาศราคากลาง

ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562

ประกาศผลการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562