บริการ
TH
EN
TH
CN

การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและการปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สาขาภาคตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: buy price.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 8 ตุลาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 2 พฤศจิกายน 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: eb002-2562 re.pdf

ไฟล์ประกาศ: เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 17 ต.ค 61 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา วันที่ประกาศจัดจ้าง: 8 ตุลาคม 2561

ปีงบประมาณ: 2561

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: จันทร์, 8 ตุลาคม, 2561

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: จันทร์, 8 ตุลาคม, 2561