บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาจ้างผู้บริหารโครงการผลิตสื่อสร้างความตระหนักการใช้ ประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3

ประกวดราคาจ้างผู้บริหารโครงการผลิตสื่อสร้างความตระหนักการใช้ ประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3

ราคากลาง download ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2565 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 download ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565