บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป

การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2563 และเสนอราคาผ่านระบบ eGP ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 download
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563