บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาการจ้างโครงการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน 2563

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 13 - 22 เมษายน 2563 : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 23 เมษายน 2563

ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563