บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างโครงการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์และบิ๊กดาต้า ปี ๒๕๖๓ คาดการณ์แนวโน้ม ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2564 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 : download
ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

ยกเลิกประกาศประกวดราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2564