บริการ
TH
EN
TH
CN

การประกวดราคาจ้างผู้บริหารงานโครงการผลิตสื่อให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างในครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การประกวดราคาจ้างผู้บริหารงานโครงการผลิตสื่อให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างในครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2565 และเสนอราคาผ่านระบบ eGP ในวันที่ 4 เมษายน 2565 : download
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 25 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2565