บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และสมาร์ทดีไวซ์ และบริการดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๕ คาดการณ์แนวโน้ม ๓ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566: download

ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566