บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาจ้างประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567