บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงอาคารจัดเก็บเอกสารของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงอาคารจัดเก็บเอกสารของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2566

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 2566 – 24 ตุลาคม 2566 และเสนอราคาผ่านระบบวันที่ 25 ตุลาคม 2566 download ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2566