บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างโครงการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 : download

ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

เปลี่ยนแปลงประกาศและเอกสารประกวดราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผู้ชนะ : download

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566