บริการ
TH
EN
TH
CN

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่วนกลางและสิ่งปลูกสร้างประกอบ (อาคาร A) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง download ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ 2565

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 27-30 มิถุนายน 2565 dowmload ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ 2565

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2565 เเละเสนอราคาผ่านระบบวันที่ 17 สิงหาคม 2565 downlond ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

ประกาศยกเลิกโครงการ downlond ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2565