บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาจ้างผู้บริหารโครงการ เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล กิจกรรมการสร้างความตระหนักและกระตุ้นการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างผู้บริหารโครงการ เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล กิจกรรมการสร้างความตระหนักและกระตุ้นการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง download

ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ 2565

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 23-26 สิงหาคม 2565 dowmload

ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ 2565

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2565 – 14 กันยายน 2565 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 15 กันยายน 2565 : download

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ประกาศผู้ชนะ : download ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565