บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาโครงการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2566

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะ: download

ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566